Fader vår

Denne høsten har vi overskriften “Fader vår” på gudstjenestene våre I Narvik Misjonskirke.
“Jesus lærte disiplene sine å be den bønnen vi kaller Fader Vår eller Vår Far. En bønn som bes i kirken, ved sykesengen, av gammel vane…
Noen har lært bønnen hjemme, andre i søndagsskolen eller i konfirmasjonstiden. En bønn som består av 64 ord, og om du ber i normalt tempo tar det ca 25 sekunder å be den.

En enkel bønn, men kanskje de 64 mest kraftfulle ordene i verden.

Fader vår er mer enn et liturgisk ledd i gudstjenesten. Det er en bønn vi kan bruke, vi kan få leve med, hvile i, en bønn som utfordrer og som forandrer. Bønn er dialogen mellom det synlige og det usynlige, mellom himmel og jord, skaperen og det skapte, mellom far og barn. Bønn er ikke en langdistanse-dialog, men Gud har kommet inn i vår verden, helt ned hit i ditt og mitt liv. Hva ville skjedd om vi tok utfordringen til Jesus på alvor med å be denne bønnen? Hvilke konsekvenser får den i livet mitt?

7 søndager i høst med oppstart søndag 3.september.

Bilde fader vår.jpg