Mandagsbønn

Hver mandag kl 19.00-20.00 er det én time bønn i Misjonskirka der vi ber sammen for byen og andre behov. I Bibelen kan vi lese at den som tror på Jesus skal be til Gud for andre mennesker, og den bønnen skal hjelpe den som ønsker hjelp. I Jak 5,15 står det ”Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp...”. Mange av oss i Misjonskirka har fått hjelp gjennom at noen har bedt til Gud for oss. Vi vil gjerne være til hjelp i den livssituasjonen som du befinner deg i akkurat nå, blant annet gjennom å be for deg.

Om du vil kan du sende ditt bønneemne til oss om hva du vil at vi skal be til Gud for. Send en sms eller ta kontakt med pastor Ingrid Lindberg på 91145128 eller bønneleder Hanna Persson på 413 92 936.

20140327-IMG_4233.jpg