601946_454808201256256_811967648_n.jpg

Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er et kirkesamfunn som består av rundt 100 menigheter og har rundt 9000 medlemmer. De tilhører frikirkeligheten og kan plasseres midt i det norske kirkelandskapet. Misjonskirken Norge som trossamfunn er medlem av Norges Kristne Råd og har der fellesskap med de fleste andre kristne trossamfunn i Norge. De er også tilsluttet IFFEC (International Federation of Free Evangelical Churches), som er en sammenslutning av misjonsforbund over hele verden.

Misjonskirken Norge er en menighetsbevegelse som har fokus på misjon både lokalt og internasjonalt. De arbeider på fire kontinenter og er engasjert i diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid.

Menighetene i Misjonskirken Norge er demokratiske i sin form og velger selv sitt lederskap. Det er samvittighetsfrihet i forhold til dåp og nattverd, det vil si at medlemmene/menighetene kan ha ulik forståelse av hva nattverden innebærer og syn på dåp.

Her kan du lese mer om Misjonskirken Norge.

.