konfirmant 2020_2.jpg

Konfirmant skoleåret 2019/2020

Velkommen som konfirmant i Narvik Misjonskirke. Uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig på kristen tro. Konfirmasjonstiden er en viktig og flott periode av livet hvor du lærer mer om deg selv, dine medmennesker og Gud. Vi følger konfirmasjonsopplegget «Tentro» som er et nasjonalt opplegg for frikirker i Norge. Tentro er åpent for alle, du trenger ikke å være døpt for å bli konfirmert i Misjonskirka.

- Det er ca 10 Tentro-samlinger fra slutten av september. De varer i overkant av 1 time og inneholder både lek, moro og undervisning.
- Konfirmantene deltar på noen obligatoriske gudstjenester i Misjonskirka i løpet av året
- Tilbud om å dra på leir
- Mulighet for London-tur med mange konfirmanter fra andre Misjonskirker i Norge.
- Konfirmasjonsgudstjeneste i Narvik Misjonskirke

Spørsmål eller påmelding til ingrid@narvikmisjonskirke.no, 91145128