Om oss

Narvik Misjonskirke er en fargerik menighet bestående av småbarnsfamilier, innvandrere fra mange nasjonaliteter, unge voksne og en liten gruppe eldre. Hver søndag er vi samlet om lag 70 mennesker med stort og smått, både aktive medlemmer, kirkefremmede og besøkende fra andre kirker. Vi er forskjellige mennesker med en felles erfaring av en god Gud som gir livet mening.

Vår visjon som vi jobber for er ” å være et levende og inkluderende fellesskap der vi tilber Jesus og vokser i kjennskap til Han. Der vi med glede tjener Gud, hverandre og Narvik i kjærlighet, og gjør hans nåde kjent blant mennesker. ”

Vi arbeider for å være en inkluderende, livsglad og tidsaktuell menighet med troen på Jesus i sentrum. Vi tror at de tidløse prinsippene fra Bibelen om tilgivelse, nestekjærlighet og glede fortsatt er den beste oppskriften på et godt liv på jorda med en himmel i vente.

Pastoren vår heter Ingrid Lindberg og har vært hos oss siden 2009.

Pastoren vår heter Ingrid Lindberg og har vært hos oss siden 2009.

Medium_20120825-IMG_6565.jpg