footprints-in-snow.jpg

Tilbud om samtale

Vi lever i en tid der mennesker er utsatt for store krav, forventninger og høyt tempo. Enkeltindivider og familier opplever stort press.

Alle har vi i perioder av livet behov for å snakke med noen om vanskelige tanker, vanskelige valg og lignende, både i forhold til Gud og mennesker. Noen ganger trenger vi enkelt sagt bare å få sette ord på livet slik det er, nederlag, knuste drømmer, selvbilde, skam, kort sagt snakke sant om livet. Da kan det være godt å snakke med noen som ikke er nær venn eller familie, men som har taushetsplikt.

I Misjonskirka har vi et tilbud om «Medvandrertjeneste», som er enform for sjelesorgtilbud. Det bygger på at vanlige mennesker kan være gode medvandrere for hverandre ved å lytte, være tilstede, be sammen med, og «gå noen skritt sammen med» et medmenneske. Medvandrerne er mennesker med livserfaring og troserfaring, og de har taushetsplikt.

Skulle du ønske å samtale med noen ta kontakt med pastor Ingrid Lindberg.