pexels-photo-461066.jpg

Smågrupper

Smågrupper er en fin mulighet til å bli bedre kjent med troen og bli bedre kjent med hverandre. En menighet og kirke er mye mer enn gudstjenester man går på. Det er et fellesskap man er med i, bord man sitter rundt, samtaler og mennesker man engasjerer seg i. Derfor har vi det vi kaller smågrupper. Du er alltid velkommen i en smågruppe.

Det finnes grupper for kvinner, menn og blandede grupper. Gruppene er ulike og møtes på ulike tider, med ulikt opplegg og med ulik hyppighet. Felles for dem er ønsket om å være livsnære. Det vil si at det er grupper hvor vi kan ta med oss våre liv slik de er. Noen grupper møtes i hjemmene, andre i kirka. De livsnære gruppene betyr mye for mange og vi håper du ønsker å være med i en slik gruppe! 

Vil du vite mer, eller bli med, ta kontakt med pastor Ingrid Lindberg mob 911 45128